Korsstygnstidning nr 4/2005

Tidning med bara korsstygnsmönster i. Tidningen Korsstygnet kom ut 2005 och något år framåt. Detta är nr 4/2005. Sidantal ca 30 och ca 20 modeller. Alla modeller har mönster, så det är bara att sätta igång att brodera.

50,00 kr